Lezen, spellen en begrijpend lezen

Goed kunnen lezen en het begrijpen van tekst is essentieel in onze maatschappij. Er valt eigenlijk geen beroep meer te bedenken waarbij helemaal niet gelezen hoeft te worden. Doordat de Nederlandse bevolking gemiddeld genomen steeds hoger opgeleid raakt, lijkt lezen alleen maar belangrijker te worden.

Wanneer er bij kinderen problemen zijn met lezen, spellen en begrijpend lezen wordt al snel gezegd dat er sprake is van dyslexie. Voordat hier echt over gesproken kan worden is het echter noodzakelijk een formele diagnose te stellen. Bovendien dient uitgesloten te worden dat het echt om een taalprobleem gaat en niet om een concentratie probleem. Bij Neuro4kids richten we ons specifiek op concentratieproblemen. Als er daadwerkelijk sprake is van een taalprobleem adviseren wij om specifieke dyslexietesten te doen en verwijzen hiervoor graag door naar gespecialiseerde centra.

Wat kan Neuro4kids betekenen bij concentratieproblemen? Bij Neuro4kids draaien we de vraagstelling om. We kijken niet naar het verhelpen van dyslexie, maar richten ons op de fysieke randvoorwaarden om te kunnen lezen. Klinkt ingewikkeld? Laten we een paar voorbeelden nemen om het te verduidelijken.

Oogmotoriek

Om te kunnen lezen is goede oogmotoriek van groot belang. Lezen op papier of op scherm doen we bijna altijd dichtbij en daarbij moeten de ogen goed gezamenlijk naar binnen kunnen draaien. Dit heet convergeren. Vervolgens moeten de ogen deze convergentie vasthouden en van links naar rechts gecontroleerd bewegen. Aan het einde van de regel moet dan teruggesprongen worden van rechts naar links en wordt er op de volgende regel begonnen.

Problemen met convergeren en het niet goed kunnen sturen van de ogen tijdens het lezen komen regelmatig voor. Dit kan leiden tot verminderde leesvaardigheid en moeite met spellen. Gerichte training van de oogmotoriek, van de algemene sensorische informatieverwerking en timing, in combinatie met training van het evenwichtssysteem, kan leiden tot verbetering van deze oogmotorische controle. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat dergelijke training de leesvaardigheid bevordert. Immers, de randvoorwaarde om goed te kunnen lezen is dan aanzienlijk verbeterd. Wij zien in onze praktijk regelmatig dat de leessnelheid en tekstbegrip door verbetering van de oogmotoriek sterk toenemen. Dit kunnen we vaststellen door metingen met specifieke software.

Auditieve verwerking

Een andere oorzaak voor leesproblemen en spellingsproblemen kan liggen in de auditieve verwerking; het verwerken van klanken door de hersenen. Ook hierop kan training een positieve invloed hebben. Wij maken in dat geval gebruik van het trainingsprogramma “Interactive Metronome

In onze visie is alleen trainen niet voldoende. Het is belangrijk het brein van de juiste en voldoende grond- en bouwstoffen te voorzien om de kansen op verbetering zo groot mogelijk te maken.

Gezonde voeding

Daarnaast zien wij het als cruciaal om gerichte voedingskeuzes te maken. Veel kinderen in Nederland eten onvoldoende groente en fruit. Helaas staat daar tegenover dat kinderen veel voorbewerkt voedsel, met hoge concentraties suiker, zout en vet binnenkrijgen. Snoep, chips en frisdrank zijn hier een voorbeeld van. Een brein dat wil leren en presteren doet er hoogstwaarschijnlijk goed aan om gezonde voedingskeuzes te maken.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.