ADHD en ADD: aandacht en impulsiviteit

Vertoont uw kind symptomen van aandachtsproblemen, hyperactiviteit en/of impulsiviteit? Met aandacht en impulsiviteit? Dat kan te maken hebben met ADD, ADHD of verwante stoornissen. Maar dat hoeft niet.

Activiteit van de hersenen
Verschillende onderzoeken – met name neurologisch onderzoek door middel van functionele MRI – laten zien dat bij ADD, ADHD en verwante stoornissen de rechterhersenhelft verminderd actief is. Dit geldt voor de frontale en pariëtale kwab, maar ook voor de dieper gelegen hersenstructuren, zoals het limbisch systeem, het voorste deel van de cingulate cortex en de basale kernen.

Verkeerde voeding
Ook verkeerde voeding kan hyperactiviteit in de hand werken. Denk aan een overdosis suiker. En recent onderzoek van de universiteit in Southampton (Engeland) laat zien dat de inname van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen, net als conserveringsmiddelen, bijdraagt aan deze problematiek. Ook een tekort aan essentiële vetzuren (omega 3 en 6) lijkt van invloed te zijn.

Convergentie (oogmotoriek)
Aandachtsproblematiek kan ook een gevolg zijn van moeilijkheden met het naar binnen brengen van de ogen (zie ‘Oogmotoriek’). Want als het moeilijk is om dichtbij te zien – en het lezen dus moeilijk wordt – dan is de verleiding groot om iets anders te gaan doen. Het lijkt dan alsof het kind de aandacht er niet bij kan houden, terwijl het probleem heel ergens anders ligt.

Medicijnen bij ADD of ADHD

Veel kinderen met de medische diagnose ADD of ADHD krijgen medicatie

methyfenidaat (zoals Ritalin of Concerta) voorgeschreven. Deze medicijnen zijn in een groot aantal gevallen effectief in de bestrijding van de symptomen, net als pijnstillers. Maar omdat zoveel factoren een rol kunnen spelen, is het voorschrijven van medicatie geen oplossing, maar slechts het onderdrukken van de symptomen. Uit recent onderzoek blijkt dan ook dat kinderen die na 1 jaar stoppen met methylfenidaat, volledig terugvallen.

Onze lange-termijnoplossing

Wij gaan voor een lange-termijn-oplossing zonder vervelende bijwerkingen. Daartoe bekijken we de problematiek vanuit diverse invalshoeken. We maken vervolgens een trainingsplan op maat: gericht op de persoon én op de oorzaak van de problematiek. Onze behandelmethode sluit aan bij de laatste inzichten van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat wij met name werken aan het verbeteren van de functie van specifieke regio’s in het (rechter) brein én dat we kijken naar voeding en voedingssupplementen.

Lees meer over onze aanpak

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.