Onze werkwijze

Heeft u een kind met leer-, gedrags- en/of concentratieproblemen? En wilt u daarvoor Neuro4kids inschakelen? Dan is dit onze werkwijze in 5 stappen:

Stap 1: een vraaggesprek

Een logische eerste stap: we gaan met u als ouder in gesprek. En daarvoor nemen we ruim de tijd. In dit gesprek (de amnese) komt de gehele medische geschiedenis vanaf de geboorte aan de orde. Daarbij gaan we ook in op het verloop van de zwangerschap en op de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Doel van dit gesprek is, om te komen tot een goede indruk van de problematiek.

 

Stap 2: lichamelijk onderzoek

Direct na het vraaggesprek houden we een lichamelijk onderzoek. Daarbij richten we ons op de functie van het zenuwstelsel. We testen onder meer: kracht, reflexen, balans, coördinatie en functies van de zintuigen (ogen, oren en neus). Bij deze testen letten we met name op verschillen tussen het linker en rechter brein. En daarmee tussen de linker en rechter ledematen.

Testen van de balans

Het testen van de balans gebeurt met behulp van de Pondera. Daarmee kunnen we eventuele tekortkomingen of verstoringen beter in beeld brengen. Bovendien kunnen we er nog andere metingen mee uitvoeren, die samen het uitgangspunt vormen voor de te volgen training en uit te voeren oefeningen:

  • De BVA (Binocular Vison Assessment) test de oogbewegingen en de convergentie en de divergentie.
  • De VNG (Vestibulo-Nystagmo-Grafie) test de oogbewegingen pursuits, saccades en de optokinetische repons. Dit zijn de mogelijkheden voor bewuste en reflexmatige oogbewegingen.
  • De Saccadometrie meet de oogsprongbewegingen.

 

Stap 3: conclusie en behandel of trainingsvoorstel

Direct na afloop van het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek krijgt u een samenvatting van alle informatie en een uitleg over de mogelijke oorzaak of betrokken factoren. En u krijgt een voorstel voor een training. Het is de bedoeling dat u hiermee eerst thuis aan de slag gaat. In het tweede consult kunnen we dan eventueel een aantal zaken opnieuw testen.

 

Stap 4: de training/behandeling

De training kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • een aantal eenvoudige huiswerkoefeningen;
  • gericht voedingsadvies;
  • eventueel een supplement advies;
  • Aanschaffen van specifieke trainingssoftware.

Let wel: in dit trainingstraject werken we aan een complexe problematiek. Hoe beter u zich houdt aan het programma, hoe groter de kans van slagen. Het is dus geen behandeling zoals u gewend bent bij een fysiotherapeut, psycholoog of chiropractor en waarbij verder niets wordt gevraagd van u als patiënt.

 

Stap 5: Begeleiding

Ook na afronding van de training of behandeling houden we graag de vinger aan de pols. Dit om te kunnen beoordelen of er inderdaad verbetering is. En hoe de verbetering optreedt. We doen dit op

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.