Praktijk voor kinderen met aandacht-, leer- en gedragsproblemen

Heeft uw zoon of dochter leer-, gedrag- of aandachtsproblemen? In onze visie worden deze mede veroorzaakt door een verstoord (of vertraagd) functioneren van bepaalde delen van het brein. Neuro4kids werkt aan versterking van de hersenfunctie, gericht op de onderdelen die beter kunnen. Met een mix van training, stimulus (prikkels) en aanpassing van het huidige voedingspatroon, eventueel met supplementen. Omdat elke ouder zijn kind een optimale groei toewenst.

De functioneel neurologische benadering

In ons vakgebied, chiropractie, staat het zenuwstelsel centraal. Wij hebben er voor gekozen om ons nog verder te verdiepen in de werking van het zenuwstelsel middels de functionele neurologie. Binnen de functionele neurologie kijken we naar symptomen en testen en interpreteren we die als maatstaf voor de werking van ons brein. We lokaliseren in welke stukken van de hersenen er verbetering mogelijk is en hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Daarbij werken we op basis van de nieuwste neurowetenschappelijke inzichten en publicaties. Zonder deze neurologische kennis is een succesvolle aanpak van breingebaseerde symptomen als concentratieproblemen, moeilijkheden met lezen, impulscontrole problemen en motorische ontwikkelingsproblematiek welhaast onmogelijk.

Verbeteringen voor het dagelijkse functioneren

Veel kinderen met aandacht, leer en/of gedragsproblemen hebben diagnoses als ADD, ADHD, dyslexie, dyspraxia, Tourette of autisme. Al deze diagnoses hebben één ding gemeen: het zijn problemen in het (kinder)brein. Om tot verbetering te kunnen komen dient het functioneren van het brein in kaart gebracht te worden. Dit kan grotendeels aan de hand van analyse van de symptomen, een grondige anamnese en een nauwkeurig neurologisch onderzoek. Van daaruit kan gewerkt worden aan het verbeteren van de symptomen zoals beter concentreren of lezen. Om dit te kunnen bereiken maken wij gebruik van verschillende methodieken variërend van oog- en balansoefeningen tot voedingsadviezen en timing training. Waar nodig zoeken wordt samenwerking gezocht met andere zorgverleners.

Grenzen verleggen

Dit is onze belangrijkste drijfveer.
Voor jou als cliënt.
En voor onszelf als vakprofessionals.

Lees meer over ons…