ADD en ADHD: kenmerken en symptomen

Heeft uw kind de diagnose ADD of ADHD? Of vermoedt u dat uw kind dit heeft? Lees meer over de kenmerken, symptomen en over onze visie.

Wat is ADD en ADHD?

Bij mensen met ADD en ADHD verloopt het informatieverwerkingsproces op een andere wijze dan bij anderen. Er is onderscheid tussen:

 • vooral problemen met aandacht (vooral ADD);
 • vooral problemen met hyperactiviteit en impulsiviteit (vooral ADHD);
 • het gecombineerde type (ADD/ADHD).

ADHD en ADD: de verschillen

Zowel bij ADHD als bij ADD gaat het om een concentratieprobleem van neurologische oorsprong. Maar de symptomen verschillen. Vooral in de kindertijd wordt dit duidelijk. Anders dan bij ADHD spelen bij ADD hyperactiviteit en impulsiviteit niet of nauwelijks een rol.

Symptomen van ADD

Mensen met ADD:

 • zijn vaak rustig en komen soms wat mysterieus en dromerig over;
 • zijn overgevoelig voor uitwendige prikkels en zijn snel afgeleid;
 • trekken zich regelmatig terug om ervaringen te verwerken;
 • hebben moeite om snel en adequaat te reageren (vertraagde informatieverwerking);
 • zijn vergeetachtig en chaotisch (slecht kortetermijngeheugen);
 • hebben slecht overzicht in tijd, moeite met prioriteiten stellen;
 • hebben meer behoefte aan slaap;
 • zijn heel precies en grondig in denken en handelen;
 • hebben moeite met het uiten van gevoelens.

Symptomen van ADHD

 • Hyperactiviteit
  • Snel afgeleid, niet goed luisteren
  • Moeite met details, slordigheidsfouten maken
  • Dingen niet afmaken en van alles tegelijk doen
  • Vergeetachtig zijn en dingen kwijtraken
  • Niet stil kunnen zitten
  • Continue rusteloosheid
  • Steeds maar doorgaan
  • Moeite met ontspannen
 • Impulsiviteit
  • Niet denken, maar doen
  • Impulsief reageren
  • Impulsief omgaan met geld, relaties en werk

AD(H)D en andere symptomen

ADD en ADHD staan zelden op zichzelf. Zo blijkt uit onderzoek dat 89% van de kinderen met ADHD ook kenmerken vertoont van dispraxie. Een ander voorbeeld: 62% van de kinderen met dyslexie heeft ook kenmerken van ADD. En dat geldt voor alle symptomen die vallen onder het Functioneel Disconnectie Syndroom (FDS)

Onze benadering: training van de hersenen

In onze visie zijn aandachts- en concentratieproblemen en hyperactief gedrag (zoals bijvoorbeeld voorkomt in ADHD en ADD) het gevolg van niet goed functionerende onderdelen van het brein. Daar liggen dus ook de mogelijkheden voor verbetering. Neuro4kids behandelt niet de diagnose, maar de symptomen van het achterliggende probleem. Wij trainen de hersenen. Of nauwkeuriger: de niet goed functionerende onderdelen van het brein. Dit doen wij vanuit een functioneel-neurologische benadering.

Lees meer over onze benadering

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.