Dyslexie: kenmerken en symptomen

Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Dys betekent ‘niet goed functioneren’ en lexis betekent ‘taal of woorden’. Bij mensen met dyslexie gaan lezen, spellen en zelf schrijven moeilijker dan op grond van hun leeftijd en intelligentie mag worden verwacht. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Lees hier meer over de kenmerken en symptomen van dyslexie.

Kenmerken van dyslexie

De signalen die duiden op dyslexie, verschillen per leeftijdsgroep.
Kinderen met dyslexie hebben veelal moeite met:

  • Lezen
  • Spelling
  • Schrijven
  • het verschil tussen bepaalde klanken
  • het in volgorde zetten van klanken
  • het onthouden van rijtjes, woorden en jaartallen
  • het onthouden van woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes
  • het vasthouden van de aandacht bij gesproken woord (klankinformatie)

Onze visie op dyslexie

Dyslexie kenmerkt zich door moeilijkheden met fonologische informatieverwerking (klankverwerking), snel benoemen, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. We onderscheiden ook secundaire dyslexie. Dat verwijst naar problemen met lezen als gevolg van oogmotorische tekortkomingen, zoals problemen met oogvolgbewegingen en convergentie-insufficiëntie (waarbij de naar binnen draaiende beweging van de ogen te zwak is).

Dyslexie en andere symptomen

Uit onderzoek blijkt dat 85% van de mensen met dyslexie ook kenmerken vertoont van dyspraxie. En in 62% van de gevallen is naast dyslexie ook sprake van symptomen van ADD.

Onze benadering: training van de hersenen

Bij moeite met lezen, spellen en schrijven krijgt een kind al gauw de diagnose dyslexie. Maar deze problemen met taalvaardigheid kunnen ook simpelweg worden veroorzaakt door het niet goed kunnen concentreren. Lezen vraag veel van onze oogmotoriek. Bij problemen met de oogmotoriek (zoals convergentie: het licht naar binnen draaien van de ogen bij het dichtbij zien) wordt lezen een hele opgave. Ook problemen bij het verwerken van klanken (auditieve verwerking) kunnen een rol spelen in het correct aanleren van taal. Deze aspecten zijn te meten, En nog belangrijker: ze zijn te trainen. Dat is wat we doen bij Neuro4kids. We trainen de hersenen met als doel: verbetering van prestaties.

Lees meer over onze benadering

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.