Gedragsproblemen bij uw kind: sociaal gedrag, tics en obsessies

Heeft uw kind de diagnose Gilles de la Tourette of OCS (obsessief-compulsieve stoornis)? Uit onderzoek blijkt dat deze symptomen zijn terug te voeren op dezelfde delen in het brein als bijvoorbeeld ADD, ADHD, dyslexie en dyspraxie.

Gedragsproblemen: ontwikkeling van de rechter hersenhelft

De neurowetenschappelijke literatuur spreekt van een vertraging of van verstoringen (dysfuncties) in de ontwikkeling in de rechter hersenhelft. Dit verklaart ook waarom elk van deze storingen zelden op zichzelf staat. Zo blijkt uit onderzoek dat kinderen met de diagnose Tourette veelal ook kenmerken hebben van dyspraxie (81%) en/of ADD (81%). En dat kinderen met de diagnose OCS veelal ook kenmerken hebben van dyspraxie (95%) en/of ADD (70%). Kortom, verschillende aandoeningenkomen nagenoeg altijd tegelijkertijd voor. Dit heet: comorbiditeit.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.