Obsessieve-Compulsieve Stoornis (OCS): symptomen

Natuurlijk, tot op zekere hoogte hebben we allemaal obsessies. Iedereen controleert weleens overdreven vaak of de deur op slot zit. Anderen kunnen helemaal opgaan in een hobby. Een overdreven versterking van dergelijk gedrag heet een Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS). Mensen met OCS hebben herhaaldelijk verontrustende gedachten en/of gedragingen. Zij vinden het moeilijk zich te realiseren dat hun gedachten irreëel of overdreven zijn.

OCS: obsessies en compulsies

De twee belangrijkste kenmerken van OCS zijn obsessies en compulsies:

  • Obsessies zijn willekeurige gedachten, beelden of impulsen (driften). Denk aan onder meer smetvrees, de angst om toe te geven aan gewelddadige impulsen/gedachten en een overdreven bezorgdheid om een naaste.
  • Compulsies zijn handelingen waarmee iemand probeert de obsessie te laten verdwijnen. Zoals: overdreven vaak de handen wassen en herhaaldelijke handelingen zoals het aanraken, tellen of recht leggen van zaken.

OCS en andere symptomen

OCS bestaat zelden alleen. Onderzoek toont aan dat 70% van de mensen met OCS ook symptomen heeft van ADD. En 81% van hen heeft ook symptomen van dyspraxie.

Onze benadering: training van de hersenen

In onze visie is OCS het gevolg van niet goed functionerende onderdelen van het brein. Daar liggen dus ook de mogelijkheden voor verbetering. Neuro4kids behandelt niet de diagnose, de symptomen daarachter. Wij trainen de hersenen. Of nauwkeuriger: de niet goed functionerende onderdelen van het brein. Zodat het brein zich – geheel zelfstandig – optimaal en ten volste kan ontplooien en kan groeien.

Lees meer over onze benadering

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.