Motoriek van het oog: onderzoek en behandeling

Veel mensen met leerproblemen (zoals ADD, ADHD en dyslexie) hebben problemen met de motoriek van de ogen. Hierdoor kan lezen vermoeiend, zwaar of zelfs onmogelijk worden. Het gevolg is, dat mensen hun aandacht al gauw verleggen naar iets anders. Heel belangrijk dus dat kinderen met de diagnose ADD, ADHD of dyslexie ook worden onderzocht op eventuele convergentie-insufficiëntie (CI): het onvoldoende naar binnen kunnen draaien van de ogen. Neuro4kids onderzoekt én behandelt.

Wat is convergentie-insufficiëntie?

Convergentie is de capaciteit van de ogen om gelijktijdig en in gelijke mate naar binnen te draaien. Daarbij is het belangrijk dat beide ogen hetzelfde plaatje geven en dus evenveel naar binnen draaien. Gebeurt dit niet, dan schakelt het brein één van de twee plaatjes uit en verminderd het leesvermogen. Als de convergentie-capaciteit onvoldoende is, spreken we van insufficiëntie. Vaak wordt gesteld dat dit komt omdat de oogspieren aan één zijde niet sterk genoeg zijn. Echter, deze zijn over het algemeen sterk genoeg. Vrijwel altijd is het het zenuwstelsel dat het laat afweten. Voor de controle van de oogbewegingen naar binnen toe zijn vooral de kleine hersenen van belang.

Hoe testen we de oogmotoriek?

Neuro4kids voert de standaard convergentie-testen uit, waarbij we kijken naar de oogmotoriek in verschillende richtingen. Ter bevestiging gebruiken we BVA (binocular visual assessment). Dit gestandaardiseerde programma meet de mate van convergentie en divergentie (het van elkaar af bewegen van het linker- en het rechteroog). Met BVA kunnen we ook een groot aantal andere oogfuncties meten.

Test bij leesproblemen

In geval van leesproblemen, brengen we met een speciaal computerprogramma exact in kaart hoe de ogen bewegen tijdens het lezen. Dit programma heet: Visagraph. Met een kleine infraroossensor wordt vastgesteld welke kant de ogen opgaan tijdens het lezen. Dit kunnen we dan vergelijken met per leeftijd gestandaardiseerde waarden. Na verloop van tijd kunnen we dan hermeten hoe het lezen vordert en of de ogen inderdaad beter samenwerken.

Behandeling van convergentie-insufficiëntie

Diverse oefeningen kunnen helpen om de convergentie-insufficiëntie (C.I.) te verbeteren. Denk aan oog- en lichaamscoördinatie-oefeningen. Echter de beste oplossing biedt het op maat gestelde ‘slimme’ computerprogramma HTS. Want:

  1. Eenvoudige thuisoefeningen zijn minder nauwkeurig af te stemmen en geven geen meetbare resultaten per sessie. HTS doet dit wel met gestandaardiseerde scores.
  2. Door eerdere resultaten op te slaan en onderling te vergelijken, kan het HTS-programma verdergaan op het niveau waarop u vorige keer bent blijven steken.
  3. Het programma spoort ook eventuele andere zwaktes in de oogmotoriek op, zoals problemen met divergeren, met oogvolgbewegingen en met saccadische oogbewegingen.
  4. Via internet kan uw behandelaar uw dagelijkse scores controleren en zien hoe u ervoor staat en hoe frequent u de oefeningen doet.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.