Functioneel Disconnectie Syndroom (FDS)

ADD, ADHD, dyslexie, dyspraxie, Tourette of OCS … in onze visie zijn al deze leer-, aandachts- en gedragsproblemen van neurologische aard. Alle symptomen zijn terug te voeren op een dieperliggend probleem. Namelijk: een verstoring in de ontwikkeling van bepaalde stukken in het brein. We noemen dit: het Functioneel Disconnectie Syndroom (FDS)

Oorzaken van FDS

Deze verstoring in de ontwikkeling van het brein uit zich op diverse manieren tijdens de ontwikkeling, maar wordt vooral duidelijk wanneer kinderen naar school gaan. Oorzaken van deze verstoring kunnen onder meer zijn: moeilijkheden tijdens zwangerschap of geboorte, voeding, erfelijke vatbaarheid en een tekort aan essentiële vetzuren, mineralen en vitamines. Met name de rechterhelft van het brein is hiervoor vatbaar. Deze verstoring kan ook in het latere leven ontstaan, bijvoorbeeld door emotionele stress, hersenschudding of ziekte. Deze werkt samen met de linker kleine hersenen. Gelukkig weten we inmiddels dat het brein trainbaar is.

Onze functioneel-neurologische aanpak

Het probleem ligt dus in het brein. En het brein is dus ook de sleutel tot verbetering en herstel. Want we weten inmiddels dat het brein te veranderen (neuroplastisch) is. Die wetenschap vormt de basis van onze functioneel-neurologische aanpak. Wij voeden, prikkelen en trainen je brein. Met als doel: verbetering van hersenfuncties. En daarmee van leren en gedrag. Of het nu gaat om ADD, ADHD, OCD, Dyslexie, dyspraxie of het syndroom van Tourette. Niet de diagnose is leidend, maar de oorzaak.

Ons behandelplan

We hebben ons behandelplan zorgvuldig opgesteld, op basis van wetenschappelijke kennis uit verschillende onderzoeksvelden. We zetten al deze kennis tegelijk in. Dit vergroot de kans op resultaat.

Lees meer over:

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.