Wat is dyspraxie?

Dyspraxie is een stoornis bij het verwerken van informatie uit het lichaam, met name uit spieren en gewrichten. Dat leidt tot problemen met zowel de fijne motoriek als de grove motoriek en met motorische vaardigheden.

Helaas kunnen wij de dyspraxie zelf niet behandelen. Dit betekent niet, dat we niets kunnen doen. We kunnen wel helpen om de afwijking in motorische vaardigheden beter onder controle te krijgen.

Problemen met fijne motoriek zijn onder meer:

 • schrijven
 • tekenen
 • spelen met speelgoed
 • legpuzzels maken
 • schoenen aandoen
 • veters strikken

Problemen met grove motoriek zijn onder meer:

 • fietsen
 • het gooien van een bal
 • vangen van een bal
 • huppelen
 • lopen in een rechte lijn

Bij mensen met dyspraxie is het evenwicht niet optimaal. Een kind met dyspraxie kan gemakkelijk vallen. Ook kunnen mensen met dyspraxie angstig of juist niet angstig zijn.

Onze visie op dyspraxie

Onze visie op dyspraxie is in lijn met The Dispraxia Foundation. Ontwikkelingsdyspraxie is het onvermogen of onvolgroeid zijn van de organisatie van beweging. Het is onvolgroeid in die zin dat de verwerking door de hersenen van informatie onjuist of onvolledig wordt vertaald in uitgaande boodschappen. Dyspraxie verstoort de planning wat en hoe iets te doen. Het is geassocieerd met problemen in perceptie (waarneming), taal en denken.

Dyspraxie en andere symptomen

Uit onderzoek blijkt dat 82% van de mensen met dyspraxie ook kenmerken vertoont van ADHD, een probleem met overlappende kenmerken die zich vooral voordoen op het gebied van aandacht en concentratie. In 50% van de gevallen is naast dyspraxie ook sprake van symptomen van dyslexie waarbij met name lezen en luisteren moeilijker gaat. Daarom vinden wij een zorgvuldige diagnose belangrijk zodat het duidelijk is van welk probleem er sprake is, zodat we een behandeling kunnen vaststellen die het beste aansluit bij de gevolgen die uw kind van dyspraxie ondervindt.

Onze benadering: training van de hersenen

Dyspraxie is van invloed op de leerprestaties en het spel van kinderen. Het is voor kinderen met dyspraxie moeilijker om goed mee te komen op school en het beïnvloed de omgang met andere kinderen. Wij kijken naar de specifieke situatie en mogelijkheid van een kind en nemen dit als uitgangspunt voor onze behandeling.

Neuro4kids wil helpen om de symptomen van dyspraxie beter onder controle te krijgen. In onze visie is dyspraxie het gevolg van niet goed functionerende onderdelen van het brein. Daar liggen dus ook de mogelijkheden voor verbetering.

Neuro4kids behandelt niet de diagnose van dyspraxie, maar de symptomen van het achterliggende probleem. Wij trainen de hersenen. Of nauwkeuriger: de niet goed functionerende onderdelen van het brein. Dit doen wij vanuit een functioneel-neurologische benadering waarbij we de effecten van dyspraxie proberen beter onder controle te krijgen zodat de invloed op leren en spelen minder groot wordt.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.