Syndroom van Tourette: symptomen

Mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette hebben verschillende soorten tics. Het kan gaan om bewegingstics, geluidtics of handelingstics. Denk bij bewegingstics aan onder meer excessief oogknipperen, het trekken van de mond en het heen en weer schudden van het hoofd. Bij geluidtics kan het bijvoorbeeld gaan om kuchen, grommen, sissen, klakken met de tong of het maken van dierengeluiden. Goed om te weten: het uitspreken van schuttingtaal komt niet zo heel vaak voor. Handelingstics kunnen bijvoorbeeld zijn: het dwangmatig aanraken of verplaatsen van voorwerpen, het zichzelf slaan of het herhalen van andermans zinnen. Mensen kunnen deze tics slechts tijdelijk onderdrukken, maar zij moeten daar wel heel veel moeite voor doen.

Tourette en andere symptomen

Uit onderzoek blijkt dat 81% van de mensen met Tourette ook kenmerken vertoont van ADD. En in 81% van de gevallen is naast Tourette ook sprake van symptomen van dyslexie.

Onze benadering: training van de hersenen

In onze visie is Gilles de la Tourette het gevolg van niet goed functionerende onderdelen van het brein. Daar liggen dus ook de mogelijkheden voor verbetering. Neuro4kids behandelt niet de diagnose, maar de symptomen van het achterliggende probleem. Wij trainen de hersenen. Of nauwkeuriger: de niet goed functionerende onderdelen van het brein. Dit doen wij vanuit een functioneel-neurologische benadering.

Lees meer over onze benadering

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.