Leer- en gedragsproblemen: onze aanpak

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: leer-, gedrags- en aandachtsproblemen bij kinderen nemen epidemische vormen aan. Bijna iedereen kent wel een kind dat moeite heeft met lezen, dat motorisch achterblijft of dat een ‘pilletje’ neemt. Nieuwe inzichten in de neurofysiologie maken duidelijk dat er een grote overlap is tussen al deze aandoeningen. Die overlap is zo sterk dat een symptoom vrijwel nooit op zichzelf staat. Uit neurowetenschappelijk onderzoek (onder meer door middel van functionele MRI) blijk dat bij aandoeningen als ADD, ADHD, dyslexie, dyspraxie, Tourette en OCS bepaalde delen in de hersenen onder-actief zijn. En deze delen liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Of ze zijn sterk met elkaar verbonden. Bovendien lijken de verbindingen in het brein niet optimaal te zijn.

Het brein is te veranderen

Is daar iets aan te doen? De wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat dat inderdaad het geval is. Want het brein is plastischer dan gedacht en dus te veranderen. Het brein is in staat nieuwe zenuwcellen aan te maken. Neuroplastische principes worden bijvoorbeeld met succes toegepast bij de revalidatie van patiënten die een hersenbloeding hebben gehad en bij de behandeling van mensen met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS). Ook cognitieve gedragstherapie en neurofeedback maken gebruik van neuroplastische principes. We noemen deze benadering: functionele neurologie.

Externe prikkels voor verbetering van het brein

Het wordt ook steeds duidelijker dat verbindingen kunnen veranderen onder invloed van externe prikkels (stimuli). Door heel gericht de hersenen te prikkelen, kunnen onderactieve delen beter gaan functioneren, waardoor de aandoeningen verbeteren. Al deze inzichten vormen de basis van de behandelmethode van Neuro4kids.

Lees meer over functionele neurologie

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.