Motoriek van uw kind: meer informatie

Voor het aanleren van nieuwe bewegingen is het brein – bestaande uit de grote en kleine hersenen – onmisbaar. Belangrijk hiervoor zijn vooral de ‘motorcentra’ (op de hersenkwab) en de sensorische centra (op onder meer de pariëtale hersenkwab). Echter, voor precisiegrip is ook een belangrijke rol weggelegd voor het binnenste deel van het brein: de cingulate cortex. Zonder precisiegrip wordt schrijven lastig. Kinderen met een vertraging of verstoring in de ontwikkeling van het brein (zoals ADD, ADHD, dyslexie en Tourette) hebben vaak een ongebruikelijke wijze ontwikkeld om hun pen vast te houden of hebben moeite met knopen dichtdoen. Ook zijn ze vaak ‘messy eaters’.

Aandachtsproblemen en impulsief gedrag

Kortom, een vertraging of verstoring in de ontwikkeling van het brein uit zich ook in andere motorische handelingen. En datzelfde stuk van het brein is ook verantwoordelijk voor het controleren van aandacht en impulsiviteit en het reguleren van ons autonome zenuwstelsel (transpiratie, polsslag, ademhaling). Dus als de motorische problemen worden veroorzaakt door het niet goed functioneren van de cingulate cortex, dan kunnen we ook andere problemen verwachten, zoals aandachtsproblemen, impulsief gedrag en klamme handen. 

Motoriek en balans

Balans is enorm belangrijk om op twee benen te kunnen staan en om te kunnen lopen, werken en sporten. Verantwoordelijk voor een goede balans is een ingewikkeld integratiemechanisme binnenin het zenuwstelsel:

  • Achter beide oren zit een evenwichtsapparaat. Deze sensoren registreren versnellingen en vertragingen van het hoofd in alle richtingen.
  • We gebruiken onze ogen om te zien hoe en in welke mate we ons voortbewegen door de wereld. Deze oriëntatie is van groot belang voor normaal bewegen. (probeer maar eens met de ogen dicht door het huis te lopen; hoe dramatisch verandert je beweegpatroon.)
  • We gebruiken de informatie uit onze spieren, met name die uit de (nek-)wervelkolom en beenspieren.

Motoriek en ruimtelijk inzicht

Ons menselijk functioneren hangt grotendeels af van het kunnen balanceren op twee benen. Dit hangt nauw samen met het ruimtelijk inzicht: waar bevind ik mij in de wereld? Dit laatste is een samenspel van de grote hersenen, de kleine hersenen en het evenwichtsapparaat. Verstoringen in de communicatie tussen deze gebieden (of verminderde functie van deze gebieden) leiden dus niet alleen tot een slecht evenwichtsgevoel, maar ze beïnvloeden ook het zelfvertrouwen en de avontuurlijkheid van het kind. Het is dus heel belangrijk dat we als kind goed leren balanceren. Want mensen volwassenen met flinke evenwichtsstoornissen zijn vaak bang om naar buiten te gaan en dingen te durven. Zij kunnen in een sociaal isolement raken, wat weer kan leiden tot een depressie.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.