Motoriek: trainen van de hersenen

Goede motoriek begint in de hersenen, daar waar de signalen van beweging worden verwerkt (sensoriek). Dus heeft uw kinderen problemen met de motoriek? Dan trainen we het brein. Dat zorgt niet alleen voor verbetering van de motoriek, maar het biedt ook mogelijkheden tot verbetering van symptomen van bijvoorbeeld ADHD, ADD of dyslexie. Immers, in alle gevallen gaat het om een vertraging of verstoring in de ontwikkeling van het brein (Functioneel Disconnectie Syndroom – FDS). En al deze symptomen hebben hun oorsprong in delen van de hersenen die vlakbij elkaar liggen. Namelijk in de binnenzijde van het brein: de cingulate cortex.

Motoriek en voeding(supplementen)

Bij kinderen met motorische problemen besteden we ook veel aandacht aan voeding en voedingssupplementen. Immers, alleen als het brein voldoende gezonde brandstof krijgt, komt het tot goede prestaties.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie en advies over een klacht? Of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Chiropractie Harderwijk.